teksty modlitw

1. Błogosławiona Maryjo, Niewiasto słuchająca,
ucz nas słuchania Boga
i czynienia Jego woli – naszą,
aby mógł wypełnić Swój plan zbawienia młodzieży.

Błogosławiona Maryjo, Matko nowej wspólnoty,
która pomogłaś narodzić się Kościołowi,
nowemu Ciału Twojego Syna.
Ucz nas budować wspólnoty,
które będą mieć jedno serce i jedną duszę.
Niech nasza komunia,
nasze braterstwo i nasza radość
staną się żywym świadectwem piękna wiary
i naszego powołania salezjańskiego.

Błogosławiona Maryjo, Służebnico ubogich,
która wyruszyłaś w drogę,
aby usłużyć potrzebującej matce.
Ucz nas wyjścia poza nas samych,
abyśmy wyruszyli na spotkanie naszych bliźnich,
i abyśmy, odpowiadając na ich potrzeby,
mogli ofiarować im Jezusa, najcenniejszy dar Boga. Amen.

2. Ojcze i Nauczycielu młodzieży, święty Janie Bosko,
uległy darom Ducha i otwarty na rzeczywistość Twojego czasu,
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i Bożym oblubieńcem.

Bądź naszym przewodnikiem
na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,
abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia i źródło prawdziwego szczęścia.

Dopomóż nam odpowiedzieć godziwie i całym sobą
na powołanie, którym obdarzył nas Bóg,
abyśmy w codziennym życiu
razem z całym Kościołem
byli budowniczymi jedności
i współpracowali z entuzjazmem, wznosząc cywilizację miłości.

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości,
aby nasze życie było prawdziwie chrześcijańskie
według ducha błogosławieństw
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z Tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie. Amen.

3. Księże Bosko, Ty od najmłodszych lat
z wiarą odpowiadałeś na głos Boga,
każdego dnia coraz lepiej
poznając swoje powołanie
oraz miejsce w społeczeństwie i Kościele.

Chociaż nieobce były Ci trud i przeciwności,
zawsze z dobrocią i życzliwością
podchodziłeś do każdego człowieka.
Uproś nam u Ojca w niebie
łaskę pogodnej i pełnej miłości postawy na co dzień.
Pragniemy, tak jak Ty,
nasze życie powierzać Stwórcy.

Wierzymy, że w Jego dłoniach,
doskonałego Garncarza,
nasz wysiłek i zaangażowanie
nabiorą pięknych i niepowtarzalnych kształtów
na Jego chwałę i dla pożytku człowieka.

Prowadź nas drogami twojego Mistrza,
naszego Dobrego Pasterza,
abyśmy i my potrafili odnaleźć nasze powołanie
we wspólnocie Kościoła
i mogli razem uczestniczyć w Uczcie Zbawiciela
na końcu czasów. Amen.

4. Święty Janie Bosko
Ojcze i Nauczycielu młodzieży, 
oręduj za nami u Boga
razem z Maryją Wspomożycielką, 
którą poleciłeś nam za Matkę i Mistrzynię.

Strzeż nieustannie Rodziny Salezjańskiej, 
którą założyłeś z natchnienia Bożego.
Utwierdzaj nas, 
abyśmy pośród zmiennych kolei życia
wytrwali w powołaniu salezjańskim.
Kieruj do Rodziny Salezjańskiej 
nowe, gorliwe powołania,
by wypełniać Bożą misję wśród młodzieży 
w oratoriach, szkołach, parafiach i na misjach.

Pomagaj nam, 
dzieci, młodzież i dorosłych 
uczyć prawdy, uczciwości i pobożności.
Osłaniaj ich od zła i zepsucia moralnego.
Spraw, abyśmy gorliwie, 
dobrym słowem i przykładem,
umacniali w ich sercach wiarę, nadzieję i miłość.
Wyjednaj nam u Boga błogosławieństwo,
abyśmy nieustannie dążyli do życia w świętości. Amen.

5. Święty Janie Bosko, kiedy żyłeś na ziemi,
nie było osoby, która zwróciwszy się do Ciebie,
nie zostałaby przyjęta, pocieszona i wsparta.

Teraz, gdy jesteś w niebie,
gdzie panuje doskonała miłość,
otaczasz tym większą miłością
wszystkich potrzebujących.

Wejrzyj na nas,
stojących przed wyzwaniami przyszłości.
Wyproś nam u Pana łaskę mądrości i wytrwałości,
a zwłaszcza synowskiego posłuszeństwa
wobec woli Boga.

Niech wszystkie nasze poczynania i decyzje
przyczyniają się do Jego większej chwały.
Naucz nas wychwalać Go
w naszych radościach i troskach,
w powodzeniu i porażkach,
w sukcesach i w cierpieniu,
a nade wszystko w naszym dążeniu do świętości. Amen.