program

Dzień 1.
wtorek, 29 marca 2016 r.

10.00 uroczysta msza św.
11.30 rozpoczęcie kapituły (przemówienia, program artystyczny)
13.00 obiad
14.30 SESJA 1

 • sprawy organizacyjno-techniczne, m. in.:
 • a) mianowanie przez przewodniczącego sekretariatu i obsługi technicznej,
 • b) sprawdzenie obecności – kierownik KI,
 • c) stwierdzenie poprawności zwołania KI,
 • d) sprawozdanie z przebiegu wyborów – przedstawiciel komisji wyborczej,
 • e) zatwierdzenie regulaminu KI,
 • f) wybór moderatorów i skrutatorów.

16.00 przerwa
16.30 SESJA 2

 • (relacja inspektora o stanie inspektorii, dyskusja)

18.30 kolacja
19.15 nieszpory i słówko
20.00 dyskusja nad relacją o stanie inspektorii cd.
21.00 wieczór braterski

Dzień 2.
środa, 30 marca 2016 r.

7.00 msza św. z jutrznią i homilią
8.00 śniadanie
8.45 SESJA 3 (powołanie komisji)

 • a) weryfikacyjna,
 • b) ds. reorganizacji placówek w inspektorii,
 • c) komisja „Nasze życie w dialogu z Bogiem”,
 • d) komisja „Nasze życie we wspólnocie braterskiej”,
 • e) komisja „Nasz radykalizm w służbie młodzieży” (komisja wsparcia oratoriów),
 • f) redakcyjna,
 • g) zespół tłumaczy,
 • h) biuro informacyjne.

10.30 przerwa
11.00 SESJA 4

 • (podsumowanie ankiet przedkapitulnych – kierownik KI, pierwsze czytanie dokumentu Realizacja KG 27, dyskusja)

13.00 obiad
15.00 SESJA 5

 • (pierwsze czytanie dokumentu Realizacja KG 27 cd., dyskusja)

16.30 przerwa
17.00 SESJA 6

 • (pierwsze czytanie dokumentu Nowe nakreślenie obecności salezjańskich w inspektorii, w tym Program wsparcia oratorium, dyskusja)

18.30 kolacja
19.15 nieszpory i słówko
20.00 praca w komisjach i redakcyjna nad dokumentami

Dzień 3.
czwartek, 31 marca 2016 r.

7.00 msza św. z jutrznią i homilią
8.00 śniadanie
8.45 SESJA 7

 • (prezentacja prac komisji nad dokumentem Realizacja KG 27, dyskusja)

10.30 przerwa
11.00 SESJA 8

 • (prezentacja prac komisji nad dokumentem Nowe nakreślenie obecności salezjańskich w inspektorii, w tym Program wsparcia oratorium, dyskusja)

13.00 obiad
15.00 SESJA 9

 • (prezentacja i dyskusja nad tematami zgłoszonymi przez wspólnoty na KI)

16.30 przerwa
17.00 SESJA 10

 • (praca w komisjach nad dokumentami Realizacja KG 27 oraz Nowe nakreślenie obecności salezjańskich w inspektorii, w tym nad Programem wsparcia oratorium)

18.30 kolacja
19.15 nieszpory i słówko
20.00 praca w komisjach i redakcyjna

Dzień 4.
piątek, 1 kwietnia 2016 r.

7.00 śniadanie
9.00 msza św. – sanktuarium w Łagiewnikach, przejście przez Bramę Miłosierdzia
11.00 SESJA 11

 • (dyskusja nad perspektywami reorganizacji placówek inspektorii)

13.00 obiad
15.00 SESJA 12

 • (drugie czytanie dokumentu Nowe nakreślenie obecności salezjańskich w inspektorii, w tym Program wsparcia oratorium, głosowanie)

16.30 przerwa
17.00 SESJA 13

 • (drugie czytanie dokumentu Realizacja KG 27, głosowanie)

18.30 kolacja
19.15 nieszpory i słówko
20.00 praca w komisjach i redakcyjna

Dzień 5.
sobota, 2 kwietnia 2016 r.

7.30 jutrznia i refleksja
8.00 śniadanie
8.45 SESJA 14

 • (wolne wnioski, dyskusja)

10.30 przerwa
11.00 SESJA 15

 • (prezentacja końcowa dokumentów KI, ostateczne głosowanie, podsumowanie Kapituły – kierownik KI, słowo końcowe – ks. inspektor)

12.30 msza św. na zakończenie KI
13.30 obiad