informacje

Rozpoczęcie i zakończenie Kapituły
Kapituła rozpocznie się mszą świętą w kaplicy seminaryjnej we wtorek 29 marca o godz. 10.00.
Zakończenie Kapituły jest przewidziane na sobotę 2 kwietnia: mszą św. o godz. 12.30 i obiadem o godz. 13.30.

Obrady
Obrady Kapituły będą odbywały się w auli seminaryjnej. Należy zabrać ze sobą komputer przenośny. W auli dostępny będzie internet bezprzewodowy.
Dokumenty kapitulne będzie można znaleźć na stronie http://info.donbosco.pl w sekcjach: „Kapituła_Dokumenty” oraz „Kapituła_Obrady”.
Sekcje te są dostępne po zalogowaniu. Login składa się z nazwiska i pierwszej litery imienia uczestnika Kapituły (np. kaznowskim). Wszyscy współbracia otrzymali juz hasła dostępu do swojego konta i mogą je zmieniać indywidualnie. Brak lub zapomnienie hasła należy zgłosić kierownikowi KI lub administratorowi sieci (administrator@sdb.krakow.pl).
Informacje o http://info.donbosco.pl (.pdf)

Liturgia
Wyznaczono współbraci do przewodniczenia mszy św. i liturgii godzin. Przewodniczący liturgii mszy św. są proszeni o przygotowanie homilii. Główny celebrans zaprasza współbraci do koncelebry. Proszę przywieźć alby i stuły (białe lub złote).

Internet
Na terenie seminarium można korzystać z sieci WiFi. Hasło dostępu zostanie podane na miejscu.
Relacje i zdjęcia z poszczególnych dni Kapituły można będzie znaleźć na stronie http://kapitula.sdb.org.pl/2016

Opłaty
Opłata za uczestnictwo w Kapitule wynosi 400 zł. Kwotę tę należy wpłacić do administratora WSDTS.
Opłatę za współbraci wybranych z listy inspektorialnej uiści ekonom inspektorialny.

Parking
Dla zachowania porządku prosimy o parkowanie samochodów w przeznaczonych do tego miejscach.

Salezjanie_Krakow

Mapka dojazdu do pobrania (.pdf)

Telefony
Numery telefonów wewnętrznych pokrywają się z numerami pokoi.

Wejście
Wszyscy ojcowie kapitulni otrzymają karty otwierające drzwi wejściowe od strony WDM.
O godz. 22 zamykane są drzwi wejściowe do seminarium oraz bramy zewnętrzne. Ewentualny powrót o późniejszej godzinie proszę uzgodnić z administratorem WSDTS: tel. 609 422 172 lub wewnętrzny w sieci: 133.