wstęp

okładkaWikariusz Przełożonego Generalnego ks. Francesco Cereda w liście z 12 grudnia 2014 roku ogłosił: „zgodnie z upływem trzechlecia wymaganego przez Konstytucje w art. 172, inspektorie i wizytatorie wezwane są do zwołania kapituł inspektorialnych w roku 2015/2016 (…).

Przełożony Generalny z Radą Generalną wyznaczyli dwa zadania do zrealizowania przez wszystkie kapituły inspektorialne. Są to: „Realizacja uchwał XXVII Kapituły Generalnej” i „Reorganizacja placówek w inspektorii”.

Pierwsze jest zadaniem zwyczajnym, natomiast drugie jest zadaniem szczególnym. Stanowią one tytuły dwóch dokumentów, które należy przesłać do zatwierdzenia (…).

Działając zgodnie z art. 172 Konstytucji Towarzystwa św. Franciszka Salezego, niniejszym zwołuję Kapitułę Inspektorialną 2016, która rozpocznie się 29 marca 2016 roku i będzie trwać do 2 kwietnia 2016 roku, a będzie miała miejsce w Krakowie, w domu Wspólnoty pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy ul. Tynieckiej 39.

Konstytucje salezjańskie wyraźnie określają, że „Kapituła Inspektorialna jest braterskim zebraniem, w którym wspólnoty lokalne umacniają poczucie swej przynależności do wspólnoty inspektorialnej poprzez wspólną troskę o sprawy ogólne. Jest ona również zebraniem reprezentatywnym współbraci i wspólnot lokalnych”. Niezbędne informacje na temat kapituły inspektorialnej znajdujemy w Konstytucjach w artykułach 170-174 i Regulaminach ogólnych w artykułach 161-169.

Prócz teamów wskazanych przez ks. Francesco Ceredę, wspólnoty i poszczególni współbracia, w sposób zaproponowany przez Kierownika Kapituły, będą mogli zaproponować tematy szczególnie ważne dla naszej inspektorii. W ten sposób powstanie lista spraw poddana pod refleksję i decyzje ojców kapitulnych.
Zachęcam wszystkich współbraci do aktywnego włączenia się w przygotowania i przeżywanie Kapituły Inspektorialnej.