program

PIERWSZY DZIEŃ
15.04 (poniedziałek):

10.00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA – przewodniczy ks. Inspektor
11.30 – ROZPOCZĘCIE KAPITUŁY (sala teatralna)

 • orkiestra
 • powitania i przemówienia gości
 • program artystyczny
 • wręczenie nagrody inspektorialnej MIR
 • orkiestra
 • wprowadzenie w tematykę kapituły
 • odczytanie nadesłanych telegramów
 • orkiestra

13.00 – OBIAD

14.30 – SESJA 1

 • słowo księdza Inspektora Dariusza Bartochy
 • Inspektor mianuje członków Sekretariatu i obsługę techniczną
 • sprawozdanie przewodniczącego Komisji weryfikacyjnej z przebiegu wyborów
 • sprawdzenie obecności
 • stwierdzenie poprawności zwołania Kapituły i ogłoszenie KI za prawnie zwołaną i otwartą
 • wybór moderatorów
 • zatwierdzenie Regulaminu Kapituły
 • wybór trzech skrutatorów

16.00 – przerwa

16.30 – SESJA 2

 • „Relacja o stanie Inspektorii” – ks. Inspektor Dariusz Bartocha
 • dyskusja nad „Relacją o stanie Inspektorii”

18.30 – KOLACJA

19.15 – NIESZPORY, REFLEKSJA – SŁÓWKO

20.00 – dyskusja nad „Relacją o stanie Inspektorii cd. – „Wieczór braterski”

DRUGI DZIEŃ
16.04 (wtorek):

7.00 – MSZA ŚWIĘTA (z jutrznią i homilią)

8.00 – ŚNIADANIE

8.45 – SESJA 3.

 • modlitwa i refleksja
 • odczytanie protokółu z pierwszego dnia KI
 • powołanie komisji kapitulnych
  • Komisja weryfikacyjna
  • Komisje problemowe:
   • Salezjanin mistyk (życie duchowe):
   • Salezjanin prorok (wspólnota i świadectwo życia):
   • Salezjanin sługa (posłannictwo):
  • Komisja dokumentu końcowego:
  • Komisja integracji PL – UA i kryteriów oceny dzieł
  • Dyrektorium ekonomiczne + poprawki do całości (np. IPF, koadiutor)
  • Inspektorialny Program Formacji
  • Komisja koordynacyjna – przewodniczący komisji problemowych i kierownik Kapituły
  • Komisja redakcyjna
  • Zespół tłumaczy
  • Biuro informacyjne – media

10.30 – przerwa

11.00 – SESJA 4

 • pierwsze czytanie dokumentu „1. Organiczny Program Inspektorii”: salezjanin mistyk, prorok i sługa.
 • dyskusja nad dokumentem „1. Organiczny Program Inspektorii”: salezjanin mistyk, prorok i sługa

13.00 – OBIAD

15.00 – SESJA 5

 • praca w Komisjach nad dokumentem: „1. Organiczny Program Inspektorii”: salezjanin mistyk, prorok i sługa
 • praca w Komisji: „kryteria oceny dzieł” i „integracja inspektorii”

16.30 – przerwa

17.00 – SESJA 6

 • relacja z pracy w grupach
 • dyskusja

18.30 – KOLACJA

19.15 – NIESZPORY – SŁÓWKO

20.00 – Praca redakcyjna

TRZECI DZIEŃ
17.04 (środa):

7.00 – MSZA ŚWIĘTA (z jutrznią i homilią)

8.00 – ŚNIADANIE

8.45 – SESJA 7

 • modlitwa i refleksja
 • odczytanie protokółu z drugiego dnia KI
 • Prezentacja dokumentu OPI wraz z kryteriami oceny dzieł i integracją inspektorii
 • dyskusja
 • głosowanie

10.30 – przerwa

11.30 – SESJA 8

 • prezentacja „2: Dyrektorium” – w części ekonomicznej i naniesionych poprawek do całości.
 • dyskusja

13.00 – OBIAD

15.00 – SESJA 9

 • prezentacja 3: Inspektorialnego Programu Formacji
 • dyskusja

16.30 – przerwa

17.00 – SESJA 10

 • Praca nad Dyrektorium
 • Praca nad IPF
 • Praca nad Dokumentem Końcowym

18.30 – KOLACJA

19.15 – NABOŻEŃSTWO – SŁÓWKO

20.00 – Praca w Komisjach problemowych.

CZWARTY DZIEŃ
18.04 (czwartek):

7.00 – ŚNIADANIE

8.00 – MSZA ŚWIĘTA w Katedrze Wawelskiej

9.30 – SESJA 11

 • modlitwa
 • odczytanie protokółu z trzeciego dnia KI
 • dyskusja plenarna i prezentacja owoców pracy w komisjach – drugie czytanie Dyrektorium, głosowanie

10.30 – przerwa

11.00 – SESJA 12

 • dyskusja plenarna i prezentacja owoców pracy w komisjach – drugie czytanie Dyrektorium, głosowanie.

13.00 – OBIAD

15.00 – SESJA 13

 • dyskusja plenarna i prezentacja owoców pracy w komisjach – drugie czytanie IPF, głosowanie.

16.30 – przerwa

17.00 – SESJA 14

 • wybór delegata i zastępcy na KG 27
 • wolne wnioski

18.30 – KOLACJA

19.15 – NIESZPORY – SŁÓWKO

20.00 – ewentualnie praca w Komisjach problemowych

PIĄTY DZIEŃ
19.04 (piątek):

7.00 – MSZA ŚWIĘTA (z jutrznią i homilią)

8.00 – ŚNIADANIE

8.45 – SESJA 15

 • modlitwa i refleksja
 • odczytanie protokółu z czwartego dnia KI
 • Animacja i zarządzanie Inspektorią
 • dyskusja
 • praca w Komisji weryfikacyjnej i Komisjach problemowych

10.30 – przerwa

11.00 – SESJA 16

 • dyskusja plenarna– drugie czytanie Dokumentu końcowego, głosowanie.

13.00 – OBIAD

15.00 – SESJA 17

 • Wolne wnioski

16.30 – przerwa

17.00 – SESJA 18

 • dyskusja nad wolnymi wnioskami

18.30 – KOLACJA

19.15 – NIESZPORY – SŁÓWKO

20.00 – ewentualnie praca w Komisjach problemowych

SZÓSTY DZIEŃ
20.04 (sobota):

7.30 – JUTRZNIA i refleksja

8.00 – ŚNIADANIE

8.30 – SESJA 19

 • modlitwa
 • odczytanie protokółu z piątego dnia KI
 • dyskusja nad wolnymi wnioskami c.d.

10.30 – przerwa

11.00 – SESJA 20

 • prezentacja końcowa materiałów wypracowanych przez KI na KG 27
 • podsumowanie Kierownika Kapituły
 • słowo końcowe ks. Inspektora
 • zamknięcie Kapituły

12.30 – MSZA ŚWIĘTA na zakończenie Kapituły

13.30 – OBIAD