program

PIERWSZY DZIEŃ
6.04 (wtorek):

9.00 – I sesja: rozpoczęcie KI

 • Wprowadzenie i mianowanie sekretariatu – ks. inspektor M. Chrzan
 • Sprawdzenie obecności – kierownik KI
 • Sprawozdanie z przebiegu wyborów delegatów na KI – ks. S. Oskwarek
 • Stwierdzenie poprawności zwołania KI – kierownik KI

11.00 – Eucharystia – przewodniczy ks. inspektor

12.00 – Uroczyste rozpoczęcie KI w auli z udziałem Gości i Rodziny Salezjańskiej

13.00 – obiad

15.00 – II sesja:

 • Zatwierdzenie regulaminu KI
 • Wybór skrutatorów KI
 • Wybór moderatorów KI
 • Relacja inspektora o stanie Inspektorii

16.30 – Przerwa

17.00 – III sesja

 • Powołanie komisji KI: biuro informacyjne; komisja weryfikacyjna; komisja redakcyjna; zespół tłumaczy;
 • Powołanie komisji problemowych KI
 • Zebrania komisji, wybór przewodniczących i relatorów; zebranie komisji koordynacyjnej

18.30 – Kolacja

19.15 – Nieszpory i słówko

20.00 – Spotkanie braterskie

DRUGI DZIEŃ
7.04 (środa):

7.00 – Lectio Divina

7.30 – Eucharystia z jutrznią

8.10 – Śniadanie

9.00 – IV sesja:

 • Dyskusja nad sprawozdaniem o stanie Inspektorii

10.30 – Przerwa

11.00 – V sesja:

 • Pierwsze czytanie dokumentu roboczego KI cz. I i dyskusja

13.00 – Obiad

15.00 – Dyskusja cd

16.30 – Przerwa

17.00 – VI sesja:

 • Pierwsze czytanie dokumentu roboczego KI cz. II i dyskusja

18.30 – Kolacja

19.15 – Nieszpory, wystawienie NS i adoracja; o 21.00 Apel Jasnogórski

TRZECI DZIEŃ
8.04 (czwartek):

7.15 – Jutrznia z Lectio Divina

8.00 – Śniadanie

9.00 – VII sesja: dyskusja cd.

10.30 – Przerwa

11.30 – EUCHARYSTIA z homilią (Dębniki; o beatyfikację Jana Pawła II, Jana Tyranowskiego i salezjanów-męczenników)

13.00 – Obiad

15.00 – VIII sesja: Pierwsze czytanie dokumentu roboczego KI cz. III i dyskusja

16.30 – Przerwa

17.00 – IX sesja

 • Pierwsze czytanie: Rewizja Dyrektorium Inspektorialnego
 • Dyskusja nad poprawkami
 • Prace komisji problemowych

18.45 – Nieszpory i słówko

19.30 – Spotkanie braterskie z kolacją

CZWARTY DZIEŃ
9.04 (piątek):

7.00 – Lectio Divina

7.30 – Eucharystia z jutrznią

8.10 – Śniadanie

9.00 – X sesja

 • Prezentacja i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez wspólnoty Inspektorii na KI

10.30 – przerwa

11.00 – XI SESJA

 • Cd. Prezentacja i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez wspólnoty Inspektorii Prace komisji kapitulnych

13.00 – Obiad

15.00 – XII sesja

 • Drugie czytanie dokumentu KI i głosowanie

17.00 – XIII sesja

 • Drugie czytanie dokumentu KI i głosowanie cd

18.45 – Kolacja

19.15 – Nieszpory i słówko

20.00 – Prace komisji kapitulnych

PIĄTY DZIEŃ
10.04 (sobota):

7.30 – Lectio Divina (do czytania z jutrzni)

8.00 – Śniadanie

8.30 – XIV sesja

 • Końcowa prezentacja materiałów KI 2010 i głosowanie ostateczne (bez dyskusji)

10.30 – Przerwa

11.00 – XV sesja

 • Wolne wnioski

13.30 – obiad

15.00 – XVI SESJA

 • Wolne wnioski – wg potrzeb
 • Podsumowanie kierownika Kapituły
 • Słowo końcowe ks. inspektora
 • Zamknięcie Kapituły

17.00 – Eucharystia z homilią

18.00 – Kolacja