lista komisji

1. Prezydium Kapituły

 • Przewodniczący KI – ks. inspektor Chrzan Marek
 • Kierownik KI – ks. Jędrzejewski Sylwester
  Moderatorzy:
 • ks. Gocko Jerzy
 • ks. Kijowski Tomasz
 • ks. Paszek Adam

2. Sekretarze

 • ks. Dziubiński Marian
 • ks. Kaznowski Marcin
 • ks. Lis Jan

3. Biuro informacyjne, dokumentacja KI

 • ks. Bartocha Dariusz
 • ko. Brzęk Zdzisław
 • ks. Gołębiowski Andrzej
 • ko. Wiśniewski Sebastian

4. Komisja weryfikacyjna

 • ks. Oskwarek Stanisław – przewodniczący
 • ks. Rolnik Andrzej – sekretarz
 • ks. Ryłko Jacek

5. I komisja problemowa: Kierunki wskazane przez KG 26

 • ks. Bieleń Robert – przewodniczący
 • ks. Dubas Jan
 • ks. Grabowski Krzysztof
 • ks. Jurczyński Jacek
 • ks. Majcher Witold
 • ks. Mierzwa Stanisław
 • ks. Skałka Kazimierz
 • ks. Stawowy Gabriel
 • ks. Szlęzak Wiktor – sekretarz
 • ks. Szpak Andrzej
 • ks. Wołowiec Mieczysław

6. II komisja problemowa: Rozeznanie dokonane przez Inspektorię

 • ks. Dąbek Marek – relator
 • ks. Hańderek Jan
 • ks. Horwat Tadeusz
 • ks. Kadela Piotr
 • ks. Lisowski Edward
 • ks. Macioł Ireneusz
 • ks. Maryniarczyk Andrzej – przewodniczący
 • ks. Nowak Bogdan
 • dk. Pawelec Piotr – sekretarz
 • ks. Rodzinka Krzysztof

7. III komisja problemowa: Podstawowe wybory dla przyszłości Inspektorii

 • ks. Bartocha Dariusz – relator
 • ks. Drozd Kazimierz
 • ks. Głuch Marek
 • ks. Gołębiowski Andrzej
 • ks. Kaleta Michał – sekretarz
 • ks. Król Andrzej
 • ks. Kostka Zygmunt
 • ks. Latawiec Zenon – przewodniczący
 • ks. Parszywka Adam
 • ks. Rozemberg Sylwester
 • ks. Strzelecki Wojciech
 • ks. Wróblewski Robert

8. IV komisja problemowa: Weryfikacja Dyrektorium Inspektorialnego

 • ks. Marek Kaczmarczyk – relator
 • ks. Kasza Janusz – sekretarz
 • ks. Krawczyk Wojciech
 • ks. Wnuk Jarosław
 • ks. Zawada Bogusław – przewodniczący