wstęp

Kapituła Inspektorialana 2010 odbędzie się w Krakowie od 6 do 10 kwietnia 2010 roku, jej zasadniczymi celami będą:
logo_kapitula

  1. Weryfikacja Kapituły Inspektorialnej 2007.
  2. Aktualizacja KG 26 w Inspektorii św. Jacka, w takim zakresie, w jakim wspólnoty lokalne odczytają jej aktualność we własnych realiach życiowych i uznają potrzebę wykorzystania owoców namysłu naszego Towarzystwa we własnym środowisku zakonnym i pastoralnym.
  3. Przemyślenie i sformułowanie najważniejszych, żywotnych i aktualnych dla inspektorii problemów, obejmujących te kwestie, których nie podejmuje KG 26.
  4. Weryfikacja i dalsze prace nad Organicznym Programem Inspektorialnym (OPI).
  5. Weryfikacja Dyrektorium Inspektorialnego, zwłaszcza w zakresie formacji, z uwagi na zmiany, które się dokonały w wyniku reorganizacji domów formacyjnych inspektorii polskich i Okręgu Wschodniego.

Głównym zadaniem KI 2010 będzie kolejny krok w pracy nad utworzeniem Organicznego Programu Inspektorialnego. Wszystkie inne zadania mają służyć temu celowi. Początek tworzeniu OPI dała KI 2007, a składają się na OPI także inne dokumenty, wypracowane przez inspektorię w minionych latach. Kapituła ma na celu rewizję tych danych oraz wprowadzenie kolejnych jego elementów, aby inspektoria dysponowała całościowym programem życia i realizacji swej charyzmatycznej misji, proponując fundamentalne opcje. OPI ma być źródłem dla szczegółowego programowania dla inspektorii i wszystkich wspólnot.
na podstawie list ks. Inspektora Marka Chrzana