program

PROGRAM DNIA

PIERWSZY DZIEŃ
wtorek 10 kwietnia 2007

10.30 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA (kaplica seminaryjna – przewodniczy ks. Inspektor)

11.30 – ROZPOCZĘCIE KAPITUŁY (aula)

 • powitania i przemówienia gości
 • program artystyczny
 • wprowadzenie w tematykę kapituły
 • odczytanie nadesłanych telegramów

13.00 – OBIAD

14.30 – SESJA 1.

 • słowo księdza Inspektora Marka Chrzana
 • ks. Inspektor mianuje członków Sekretariatu Kapituły
 • sprawdzenie obecności (Kierownik Kapituły)
 • stwierdzenie poprawności zwołania Kapituły
 • wybór moderatorów
 • zatwierdzenie Regulaminu Kapituły

16.00 – przerwa

16.30 – SESJA 2.

 • sprawozdanie przewodniczącego Komisji weryfikacyjnej z przebiegu wyborów
 • wybór trzech skrutatorów
 • relacja o stanie Inspektorii – ks. Inspektor Marek Chrzan

18.30 – KOLACJA

19.15 – NIESZPORY – SŁÓWKO

20.00 – dyskusja nad relacją ks. Inspektora o stanie Inspektorii

DRUGI DZIEŃ
środa 11 kwietnia 2007

7.00 – MSZA ŚWIĘTA (z jutrznią i homilią)

8.00 – ŚNIADANIE

8.45 – SESJA 3.

 • modlitwa
 • odczytanie protokółu z pierwszego dnia KI
 • powołanie komisji kapitulnych
  1. Komisja weryfikacyjna
  2. Komisje problemowe
  3. Komisja koordynacyjna – przewodniczący komisji problemowych i kierownik Kapituły
  4. Komisja redakcyjna
  5. Zespół tłumaczy
  6. Biuro informacyjne
 • pierwsze czytanie dokumentu „1. Powrót do Księdza Bosko”

10.30 – przerwa

11.00 – SESJA 4

 • dyskusja nad dokumentem „1. Powrót do Księdza Bosko”

13.00 – OBIAD

15.00 – SESJA 5.

 • pierwsze czytanie dokumentu „2. Nagląca potrzeba ewangelizacji”
 • dyskusja

16.30 – przerwa

17.00 – SESJA 6.

 • pierwsze czytanie dokumentu „3. Troska o powołania”
 • dyskusja

18.45 – NIESZPORY – SŁÓWKO

19.15 – SPOTKANIE BRATERSKIE

TRZECI DZIEŃ
czwartek 12 kwietnia 2007

8.00 – ŚNIADANIE

8.45 – SESJA 7.

 • modlitwa
 • odczytanie protokółu z drugiego dnia KI
 • pierwsze czytanie dokumentu „4. Ewangeliczne ubóstwo”
 • dyskusja
 • pierwsze czytanie dokumentu „5. Nowe wezwania”
 • dyskusja

10.30 – przerwa

11.30 – MSZA ŚWIĘTA – Kościół na Dębnikach

13.00 – OBIAD

15.00 – SESJA 8.

 • prezentacja Dyrektorium – w części ekonomicznej, praca, dyskusja, głosowanie.

16.30 – przerwa

17.00 – SESJA 9.

 • Praca nad Dyrektorium c.d.

18.45 – KOLACJA

19.15 – NABOŻEŃSTWO – SŁÓWKO

20.00 – Praca w Komisjach problemowych.

CZWARTY DZIEŃ
piątek 13 kwietnia 2007

7.00 – MSZA ŚWIĘTA (z jutrznią i homilią)

8.00 – ŚNIADANIE

8.45 – SESJA 10.

 • modlitwa
 • odczytanie protokółu z trzeciego dnia KI
 • praca w Komisjach problemowych

10.30 – przerwa

11.00 – SESJA 11.

 • dyskusja plenarna i prezentacja owoców pracy w komisjach – drugie czytanie dokumentów, głosowanie.

13.00 – OBIAD

15.00 – SESJA 12.

 • dyskusja plenarna i prezentacja owoców pracy w komisjach – drugie czytanie dokumentów, głosowanie.

16.30 – przerwa

17.00 – SESJA 13.

 • wybór delegata i zastępcy na KG 26
 • wolne wnioski

18.45 – KOLACJA

19.15 – NIESZPORY – SŁÓWKO

20.00 – ewentualnie praca w Komisjach problemowych

PIĄTY DZIEŃ
sobota 14 kwietnia 2007

7.30 – JUTRZNIA

8.00 – ŚNIADANIE

8.30 – SESJA 14.

 • odczytanie protokółu z czwartego dnia KI
 • dyskusja nad wolnymi wnioskami c.d.

10.30 – przerwa

11.00 – SESJA 15.

 • prezentacja końcowa materiałów wypracowanych przez KI na KG 26
 • podsumowanie Kierownika Kapituły
 • słowo końcowe ks. Inspektora
 • zamknięcie Kapituły

12.30 – MSZA ŚWIĘTA

13.30 – OBIAD